لوگوی سامانه روان دید
سامانه برگزاری رویدادها
روان دید
دسترسی سریع وبینار

فراموشی رمز عبور

برای بازیابی رمز عبور ، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

در صورتی که شماره موبایل خود را احراز هویت نکرده اید ، از طریق پشتیبانی پیگیری کنید.

09052657530

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

رویدادها
86
دنبال کنندگان
218

زبان بدن

زبان بدن

تاریخ رویداد پنجشنبه 1399 مرداد 16
ظرفیت 1100 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مدیریت اعتیاد به عشق

مدیریت اعتیاد به عشق

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 مرداد 15
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

راهکارهای جلوگیری از قضاوت

راهکارهای جلوگیری از قضاوت

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 مرداد 14
ظرفیت 1300 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

شفقت به خود

شفقت به خود

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 مرداد 13
ظرفیت 1100 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

زندگی فضیلت مندانه(1-2-3-4)

زندگی فضیلت مندانه(1-2-3-4)

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 شهریور 10
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

عواطف و هیجانات از نگاه فیلسوفان(2)

عواطف و هیجانات از نگاه فیلسوفان(2)

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 مرداد 28
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

عواطف و هیجانات از نگاه فیلسوفان(1)

عواطف و هیجانات از نگاه فیلسوفان(1)

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 مرداد 21
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

معنای زندگی

معنای زندگی

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 مرداد 12
ظرفیت 1100 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

هوش هیجانی.فراشناخت و موفقیت تحصیلی

هوش هیجانی.فراشناخت و موفقیت تحصیلی

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 شهریور 25
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

هنر خوب زیستن

هنر خوب زیستن

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 شهریور 26
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

تحلیل روان کاوانه تجربه عشقی

تحلیل روان کاوانه تجربه عشقی

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 شهریور 31
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مدیریت روابط بین فردی

مدیریت روابط بین فردی

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 شهریور 30
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

از دل من تا دل تو(همدلی)

از دل من تا دل تو(همدلی)

تاریخ رویداد شنبه 1399 مرداد 11
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

خود آگاهی هیجانی

خود آگاهی هیجانی

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 شهریور 24
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 شهریور 23
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مقابله با اهمال کاری

مقابله با اهمال کاری

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 شهریور 19
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

شناخت انواع خشونت در ارتباط

شناخت انواع خشونت در ارتباط

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 شهریور 18
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

قوانین ارتباط عاطفی

قوانین ارتباط عاطفی

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 شهریور 17
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 شهریور 16
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

من و دیگران

من و دیگران

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 شهریور 12
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

ارتباط به زبان آدمیزاد

ارتباط به زبان آدمیزاد

تاریخ رویداد شنبه 1399 شهریور 01
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

خودشیفتگی

خودشیفتگی

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 مرداد 08
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

سواد عاطفی

سواد عاطفی

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 مرداد 06
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

فرآیند درست شکل گیری روابط عاطفی

فرآیند درست شکل گیری روابط عاطفی

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 مرداد 07
ظرفیت 1200 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کنترل خشم

کنترل خشم

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 مرداد 05
ظرفیت 1400 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

افزایش کیفیت زندگی

افزایش کیفیت زندگی

تاریخ رویداد شنبه 1399 مرداد 04
ظرفیت 1100 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

آشنایی با نشانه های اختلال شخصیت در ارتباط

آشنایی با نشانه های اختلال شخصیت در ارتباط

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 شهریور 11
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

انگیزه و تلاش

انگیزه و تلاش

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 شهریور 05
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

معمای روابط انسانی و ارتباط بین فردی

معمای روابط انسانی و ارتباط بین فردی

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 شهریور 04
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

خودمراقبتی و کنترل ذهن در مواجهه با چالش های زندگی

خودمراقبتی و کنترل ذهن در مواجهه با چالش های زندگی

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 شهریور 03
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

آشنایی با تفاوت های روان شناختی خانم ها و آقایان

آشنایی با تفاوت های روان شناختی خانم ها و آقایان

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 شهریور 02
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

رشد پس از آسیب

رشد پس از آسیب

تاریخ رویداد پنجشنبه 1399 مرداد 30
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مدیریت روابط عاطفی

مدیریت روابط عاطفی

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 مرداد 29
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مهارت مدیریت استرس

مهارت مدیریت استرس

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 مرداد 26
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

فرار از اعتیاد

فرار از اعتیاد

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 مرداد 27
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

نشانه های هشدار در ازدواج

نشانه های هشدار در ازدواج

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 مرداد 01
ظرفیت 950 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

پرورش هوش هیجانی

پرورش هوش هیجانی

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 مرداد 22
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مهارت های حل اختلاف در اتباط

مهارت های حل اختلاف در اتباط

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 مرداد 20
ظرفیت 1100 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مقابله با افراد سمی

مقابله با افراد سمی

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 مرداد 19
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

چگونه افسرده نباشم

چگونه افسرده نباشم

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 تیر 30
ظرفیت 850 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

چگونه در رودربایستی نمانم

چگونه در رودربایستی نمانم

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 تیر 29
ظرفیت 750 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

غنی سازی روابط زوجین

غنی سازی روابط زوجین

تاریخ رویداد شنبه 1399 تیر 28
ظرفیت 700 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

پیش شرط های ازدواج موفق

پیش شرط های ازدواج موفق

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 تیر 25
ظرفیت 800 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کمال گرایی در تعطیلات

کمال گرایی در تعطیلات

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 تیر 24
ظرفیت 600 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

من و دنیای درونم

من و دنیای درونم

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 تیر 23
ظرفیت 600 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

مدیریت انتقادهایی که می شنوم

مدیریت انتقادهایی که می شنوم

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 تیر 22
ظرفیت 600 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

موفق خوشحال یا بد حال

موفق خوشحال یا بد حال

تاریخ رویداد شنبه 1399 تیر 21
ظرفیت 550 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه مدیریت اضطراب امتحان

کارگاه مدیریت اضطراب امتحان

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 خرداد 26
ظرفیت 500 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

فرآیند سوگ واری و مدیریت آن

فرآیند سوگ واری و مدیریت آن

تاریخ رویداد شنبه 1399 خرداد 31
ظرفیت 650 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین مقابله با کمال گرایی

کارگاه آنلاین مقابله با کمال گرایی

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 خرداد 19
ظرفیت 1000 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه تنظیم هیجانات منفی

کارگاه تنظیم هیجانات منفی

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 خرداد 18
ظرفیت 850 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه خودشناسی سازنده

کارگاه خودشناسی سازنده

تاریخ رویداد شنبه 1399 خرداد 17
ظرفیت 700 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آموزشی شادی و امید

کارگاه آموزشی شادی و امید

تاریخ رویداد شنبه 1399 خرداد 17
ظرفیت 500 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین روش های شاد زیستن

کارگاه آنلاین روش های شاد زیستن

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 خرداد 13
ظرفیت 750 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

عشق، صعود یا سقوط

عشق، صعود یا سقوط

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 خرداد 12
ظرفیت 600 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

آشنایی با نشانه های اختلال شخصیت در ارتباط

آشنایی با نشانه های اختلال شخصیت در ارتباط

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 خرداد 11
ظرفیت 720 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین سوگ

کارگاه آنلاین سوگ

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 خرداد 07
ظرفیت 500 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه تعارض در روابط

کارگاه تعارض در روابط

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 خرداد 27
ظرفیت 750 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه تکنیک های افزایش توجه و تمرکز

کارگاه تکنیک های افزایش توجه و تمرکز

تاریخ رویداد شنبه 1399 خرداد 24
ظرفیت 900 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین مقابله با اهمالکاری

کارگاه آنلاین مقابله با اهمالکاری

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 خرداد 25
ظرفیت 850 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین خلاقیت

کارگاه آنلاین خلاقیت

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 خرداد 06
ظرفیت 650 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین شادی و امید

کارگاه آنلاین شادی و امید

تاریخ رویداد شنبه 1399 خرداد 03
ظرفیت 550 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین مدیریت زمان-تمرکز افزایی

کارگاه آنلاین مدیریت زمان-تمرکز افزایی

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 اردیبهشت 31
ظرفیت 850 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آموزشی خودآگاهی هیجانی

کارگاه آموزشی خودآگاهی هیجانی

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 اردیبهشت 30
ظرفیت 600 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آموزشی آنلاین ارتباط با مهر کیفیت استاندارد

کارگاه آموزشی آنلاین ارتباط با مهر کیفیت استاندارد

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 اردیبهشت 29
ظرفیت 500 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین تحولی در ایجاد انگیزه

کارگاه آنلاین تحولی در ایجاد انگیزه

تاریخ رویداد یکشنبه 1399 اردیبهشت 28
ظرفیت 600 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آموزشی آنلاین مهارت حل مساله

کارگاه آموزشی آنلاین مهارت حل مساله

تاریخ رویداد شنبه 1399 اردیبهشت 27
ظرفیت 500 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آموزشی آنلاین ارتباط با خویشتن

کارگاه آموزشی آنلاین ارتباط با خویشتن

تاریخ رویداد چهارشنبه 1399 اردیبهشت 24
ظرفیت 500 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آموزشی ازدواج عاشقانه-نگاه عاقلانه

کارگاه آموزشی ازدواج عاشقانه-نگاه عاقلانه

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 اردیبهشت 23
ظرفیت 520 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آرامش و نشاط معنوی به همراه پیشرفت تحصیلی در شرایط کرونا

کارگاه آرامش و نشاط معنوی به همراه پیشرفت تحصیلی در شرایط کرونا

تاریخ رویداد پنجشنبه 1399 اردیبهشت 18
ظرفیت 380 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آموزشی دانستنی های سلامت روان

کارگاه آموزشی دانستنی های سلامت روان

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 اردیبهشت 15
ظرفیت 415 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

کارگاه آنلاین سبک زندگی کرونایی

کارگاه آنلاین سبک زندگی کرونایی

تاریخ رویداد سه شنبه 1399 اردیبهشت 09
ظرفیت 300 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد

تاب آوری

تاب آوری

تاریخ رویداد دوشنبه 1399 اردیبهشت 08
ظرفیت 500 نفر
هزینه بلیط رایگان
روز
و
ساعت
مشاهده جزئیات رویداد